Corpus de aprendices de español (CAES)

a X 9622
A1: 2372 A2: 3293 B1: 2017 B2: 1164 C1: 776
Árabe: 2856 Chino mandarín: 1024 Francés: 1142 Inglés: 1898 Portugués: 2318 Ruso: 384
a 8911
A 629
á 15
Á 5
à 3
aa 1
a+bajar 1
a+cambiar 1
A+cambio 1
a+casa 1
a+cer 1
a+damasco 1
a+durar 1
a_el+numero 1
a+favor 1
a+final 1
a+la 11
A+la 1
a+las 3
al+footbal 1
a+lla 2
a+llegar 2
a+los 1
a+ls 1
a+mi 5
an 1
a+nosotros 1
a+presentar 1
as 1
a+sentir 1
a+ser 1
a+ti 1
a+todo 1
av 1
a+ver 1
dormidorio+a 1
e 1
exactamente+a 1
ha 5
ir+a 1
peligro+a 1
vistas+a 1
á W 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
á 1
aairus@gmail.com N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
aairus@gmail.com 1
abajo W 21
A1: 1 A2: 2 B1: 12 B2: 2 C1: 4
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 10 Portugués: 5 Ruso: 0
abajo 18
a bajo 1
Abajo 1
bajo 1
abajo_de X 3
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 1
a bajo_de 1
abajo_de 2
abalar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abalada 1
abandonar V 16
A1: 1 A2: 3 B1: 1 B2: 7 C1: 4
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 4 Inglés: 2 Portugués: 8 Ruso: 0
abandona 2
abandonada 1
abandonado 3
abandonan 1
abandonar 3
abandonemos 1
abandonen 3
abandonó 2
abandono N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abandono 1
abanico N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
abanicos 1
a_base_de X 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
a_base_de 1
abastecimiento N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abastecimineto 1
abdicar V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abdicar 1
aberración N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aberración 1
abiertamente W 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
abiertamente 1
abierto A 53
A1: 12 A2: 27 B1: 2 B2: 12 C1: 0
Árabe: 16 Chino mandarín: 11 Francés: 3 Inglés: 5 Portugués: 10 Ruso: 8
abierdo 1
abierta 19
abiertas 2
abierto 14
abiertos 11
abieta 1
abirta 1
abrierto 1
abrieta 1
abrieto 1
ouvierte 1
abismo N 2
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
abismo 1
abispo 1
abogacía N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abocacia 1
abogado N 129
A1: 65 A2: 19 B1: 24 B2: 9 C1: 12
Árabe: 29 Chino mandarín: 8 Francés: 6 Inglés: 25 Portugués: 55 Ruso: 6
abagados 1
abocado 3
Abocados 1
abocata 1
abocato 1
abocqdo 1
abogada 35
Abogada 1
ABOGADA 2
abogado 56
abogados 8
advogada 1
advogado 1
avocada 3
avocado 5
avocata 1
avogada 1
Avogada 1
avogado 6
abolumente W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
abolumente 1
abonado N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
abonado 1
abonar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
abonar 1
abordaje N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abordaje 1
abordar V 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
abordada 1
abordados 1
abordar 2
aborración N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aborración 1
aborrecer V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aburecido 1
aborto N 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 3
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abortos 2
aportono 1
avorto 1
abraço N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abraço 1
abrazar V 8
A1: 0 A2: 1 B1: 4 B2: 0 C1: 3
Árabe: 3 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 1
abracé 1
abraza 1
abrazaba 1
abrazar 1
abrazo 1
abrazó 2
obrazar 1
abrazo N 217
A1: 96 A2: 54 B1: 67 B2: 0 C1: 0
Árabe: 53 Chino mandarín: 19 Francés: 23 Inglés: 19 Portugués: 97 Ruso: 6
abraco 1
Abrajos 3
abraso 8
Abraso 1
abrasos 5
Abrasos 2
abrazito 1
abrazo 122
Abrazo 10
ABRAZO 3
abrazos 20
Abrazos 32
abrozo 1
adbazo 1
ambrazo 1
ambrazos 1
braso 2
brazo 3
abrigar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
abrijan 1
abrigo N 9
A1: 0 A2: 1 B1: 7 B2: 1 C1: 0
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 0 Ruso: 1
abrigo 7
abrigos 2
abrir V 76
A1: 6 A2: 19 B1: 27 B2: 10 C1: 14
Árabe: 27 Chino mandarín: 7 Francés: 10 Inglés: 20 Portugués: 12 Ruso: 0
abbrir 1
abierta 8
abiertas 3
Abierte 1
abierto 9
abiertos 5
Abra 2
abras 1
abre 3
abré 1
abren 3
abri 1
abrí 1
abrían 1
abrindo 1
ABRINDO 1
abrio 1
abrio´ 1
abrió 1
abrir 25
abriré 1
ABRIREMOS 1
abriste 1
abró 2
habierto 1
absolutamente W 7
A1: 0 A2: 4 B1: 2 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 2 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 1
absolumente 1
absolutamente 5
absulutamemte 1
absoluto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
absoluto 1
absorbente A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
absorbente 1
absorber V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 1
absorbado 1
absorbar 1
absurd N 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
absurd 2
absurdamente W 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
absurdamente 1
absurdismo N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
absurdismo 1
absurdo A 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
absurdo 3
abuelo N 288
A1: 140 A2: 111 B1: 32 B2: 2 C1: 3
Árabe: 60 Chino mandarín: 60 Francés: 14 Inglés: 49 Portugués: 93 Ruso: 12
abuela 104
Abuela 1
abuelá 1
abuelas 10
abuela+y 1
abuelita 2
abuelito 3
abuelo 87
abuélo 1
abuelos 64
Abuelos 1
ABUELOS 1
abueltio 1
abuena 1
abula 1
abulos 1
avuela 1
avuelos 4
bielos 1
buelas 1
buelos 1
a_buen_recaudo W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
a_buen_recaudo 1
aburrido A 38
A1: 12 A2: 20 B1: 5 B2: 0 C1: 1
Árabe: 18 Chino mandarín: 9 Francés: 2 Inglés: 3 Portugués: 5 Ruso: 1
abburida 2
abburidas 1
aboridas 1
aborido 1
aborridas 1
abrrido 1
aburido 1
aburria 1
aburrida 9
aburridas 3
aburrido 14
aburridos 3
aburrimiento N 3
A1: 1 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aburrimiento 1
aburrimientos 2
aburrir V 9
A1: 2 A2: 6 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 1
abbures 1
abori 1
aburre 2
aburrido 1
aburrió 1
aburro 3
aburrir A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aburrida 1
abusivo A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abusivo 1
abuso N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
abuso 2
acá W 41
A1: 21 A2: 9 B1: 7 B2: 3 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 40 Ruso: 0
aca 2
ACA 3
acá 29
a cá 3
Acá 1
A cá 1
Accá 1
aká 1
acabar V 70
A1: 8 A2: 17 B1: 19 B2: 17 C1: 9
Árabe: 17 Chino mandarín: 5 Francés: 18 Inglés: 17 Portugués: 11 Ruso: 2
acaba 7
Acababa 1
Acabábamos 2
acabado 4
acabados 1
acabamos 2
acaban 3
acabar 11
acabaram 1
acabarán 1
acabaré 1
Acabaron 1
acabé 2
Acabé 2
acabo 9
a cabo 1
Acabo 12
acabó 6
Acabó 1
acadaron 1
acbabamos 1
academia N 7
A1: 3 A2: 1 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 4 Ruso: 0
academia 6
academía 1
académico A 59
A1: 0 A2: 4 B1: 1 B2: 54 C1: 0
Árabe: 12 Chino mandarín: 1 Francés: 5 Inglés: 8 Portugués: 33 Ruso: 0
academica 5
académica 9
academicas 1
académicas 7
academico 4
académico 7
Académico 1
Acadêmico 1
academicos 6
acade´micos 1
académicos 15
Académicos 1
acadêmicos 1
académico N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
académico 1
académicos 1
acaecer V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acaeció 1
acalmar V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acalma 1
a_cambio W 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
a_cambio 2
a_cambio_de X 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
a_cambio_de 1
acampanismo N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
acampanismo 1
acampar V 3
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
acampado 1
acampar 2
ação N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ações 1
acariciar V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 3 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acariciando 2
acariciar 1
acarrear V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
accarear 1
acarretar V 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
acarretamos 1
acarretar 1
acaso W 4
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 1 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
acaso 2
Acaso 2
a_causa_de X 31
A1: 2 A2: 2 B1: 12 B2: 8 C1: 7
Árabe: 19 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 7 Ruso: 0
a_causa_de 24
acausa_de 1
A_causa_de 4
a_cuasa_de 1
acuasa_de 1
acceder V 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
acceder 3
accedido 1
accesible A 4
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
accesible 1
accesibles 1
acesibles 2
acceso N 12
A1: 1 A2: 6 B1: 1 B2: 3 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 5 Portugués: 6 Ruso: 0
acceso 6
accesso 1
aceso 5
accesorio N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acesorios 2
accidentado N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
accedentado 1
accidente N 20
A1: 3 A2: 4 B1: 6 B2: 0 C1: 7
Árabe: 9 Chino mandarín: 4 Francés: 2 Inglés: 2 Portugués: 3 Ruso: 0
accedante 1
accedentes 1
accidante 1
accidende 1
accidente 13
accidentes 1
acidente 1
acsedinte 1
acción N 46
A1: 15 A2: 5 B1: 5 B2: 11 C1: 10
Árabe: 8 Chino mandarín: 6 Francés: 3 Inglés: 11 Portugués: 18 Ruso: 0
accion 4
accíon 4
acción 19
accíón 1
acciones 10
acciónes 1
acion 1
ación 3
aciones 1
action 1
actìon 1
accionar V 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
accionar 1
acionar 1
accountant N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
accountant 1
aceite N 4
A1: 2 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aceite 3
aciete 1
aceituna N 5
A1: 1 A2: 4 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acceituna 1
aceitouna 1
aceitunas 2
azeituna 1
acelerar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 1
acelerado 1
acelerar 1
acender V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acender 1
acento N 9
A1: 0 A2: 4 B1: 2 B2: 2 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 4 Portugués: 1 Ruso: 1
accento 3
accentos 1
acento 5
acentuar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acentuado 1
acepción N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acepción 1
aceptable A 4
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
aceptable 4
aceptación N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aceptación 1
aceptar V 97
A1: 6 A2: 17 B1: 29 B2: 31 C1: 14
Árabe: 37 Chino mandarín: 2 Francés: 16 Inglés: 11 Portugués: 31 Ruso: 0
accepta 2
Accepta 1
acceptaba 1
acceptada 2
acceptan 3
acceptar 3
acceptas 2
Acceptas 1
accepte 3
accepter 1
aceitar 1
aceitase 1
acepta 7
Acepta 3
aceptada 7
aceptadas 1
aceptado 5
aceptais 1
aceptan 4
Aceptan 1
aceptán 1
aceptando 1
aceptar 19
aceptara 1
aceptarás 1
aceptare 1
aceptaré 1
aceptaría 1
aceptaron 1
aceptas 3
acepte 2
acepté 1
Acepté 1
aceptemos 1
acepten 3
Acepten 1
aceptera 1
acepteré 1
acepteron 1
aceptes 2
acepto 3
acera N 4
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 2
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 4 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acera 2
hacera 2
acerca W 8
A1: 0 A2: 3 B1: 3 B2: 2 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 4 Portugués: 2 Ruso: 0
acerca 8
acerca X 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acerca 1
a_cerca_de X 5
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 5 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
a_cerca_de 5
acerca_de X 57
A1: 6 A2: 5 B1: 5 B2: 38 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 5 Portugués: 49 Ruso: 0
a cerca_de 5
a_cerca_de 3
acerca_de 46
Acerca_de 3
acercar V 6
A1: 0 A2: 0 B1: 3 B2: 1 C1: 2
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
acercando 1
acercar 2
acercó 2
acerqué 1
acertar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acertada 1
acertó 1
acervo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acervo 1
achse N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
Achse 1
acima W 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
acima 2
aclaración N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aclaraciones 1
aclarar V 9
A1: 0 A2: 0 B1: 5 B2: 3 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 5 Ruso: 0
aclaradas 1
aclarado 1
aclarando 1
aclarar 5
aclaró 1
acogedor A 4
A1: 0 A2: 4 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
acogador 1
acogedora 1
acojedor 2
acoger V 5
A1: 0 A2: 2 B1: 2 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
accoglió 1
acogida 2
acogidos 1
acogiéndo 1
acogida N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
acogeda 1
acohólico A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alcoólicas 1
acomodación N 3
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
accomodaciones 1
acomodación 1
acomodaciones 1
acomodar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
acomodar 1
acompañante N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
acompañante 1
acompañante A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acompañante 1
acompañar V 26
A1: 6 A2: 5 B1: 6 B2: 3 C1: 6
Árabe: 11 Chino mandarín: 2 Francés: 9 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
accompañada 1
accopmañada 1
acompaña 2
acompañaba 1
acompañada 1
acompañado 1
acompañan 1
acompanar 1
acompañar 13
acompañaron 1
acompaño 1
acompañó 1
acoñpañar 1
acompar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acompanos 1
acomplición N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
acompliciones 1
acondicionado A 228
A1: 1 A2: 225 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 60 Chino mandarín: 27 Francés: 11 Inglés: 75 Portugués: 43 Ruso: 12
accondicionado 1
aconcionado 1
acondicianado 1
acondicinado 2
acondicionada 2
acondicionado 212
acondiciónado 1
acondicionnado 1
acondiciunadao 1
aconditionado 2
aire+acondicionado 1
arcondicionado 1
condicionado 2
acondicionador N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acondicionador 1
acondicionador A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acondicionador 1
acondicionar V 5
A1: 0 A2: 5 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
acondiciando 1
acondicionando 2
arcondicionando 1
condicionado 1
acondicionario A 3
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 3
acondicionario 3
aconsejable A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aconsejable 1
aconsejar V 23
A1: 0 A2: 3 B1: 7 B2: 7 C1: 6
Árabe: 11 Chino mandarín: 0 Francés: 5 Inglés: 3 Portugués: 3 Ruso: 1
aconseja 1
aconsejado 2
aconsejar 3
aconsejarias 1
aconsejas 2
aconseje 2
aconsejo 7
Aconsejo 1
aconsejó 3
acosejaba 1
acontecer V 6
A1: 0 A2: 3 B1: 2 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
acontecer 2
acontecido 2
acontecío 1
aconteció 1
acontecido N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acontecidos 1
acontecimiento N 10
A1: 1 A2: 0 B1: 6 B2: 0 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 1
acontecimiento 5
acontecimientos 4
acontesimente 1
acordar V 93
A1: 11 A2: 18 B1: 44 B2: 5 C1: 15
Árabe: 10 Chino mandarín: 5 Francés: 15 Inglés: 11 Portugués: 47 Ruso: 5
accuerdo 1
acordada 1
acordado 3
acordados 3
acordáis 2
acordamos 1
acordando 1
acordar 3
acordara 2
acordaran 1
acordaré 1
acordava 1
acorde 3
acordé 4
acordó 1
ACUEDA 1
acuerda 5
ACUERDA 1
acuerdados 1
acuerdan 2
acuerdar 1
acuerdas 9
Acuerdas 1
acuerdo 42
Acuérdo 1
acuetas 1
acordeón N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
acordeon 1
acordeón 1
acordo N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acordo 1
acoso N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acoso 1
acostar V 27
A1: 12 A2: 9 B1: 5 B2: 0 C1: 1
Árabe: 6 Chino mandarín: 3 Francés: 5 Inglés: 3 Portugués: 9 Ruso: 1
acostabamos 1
acostaci 1
acostado 1
acostaís 1
acostamos 1
acostar 8
acostarmos 1
acostava 1
acosté 2
acostó 1
acuesta 2
acuestar 1
Acuéste 1
acuesto 4
acustára 1
acostumar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acostumadas 1
acostumbrar V 21
A1: 4 A2: 1 B1: 5 B2: 8 C1: 3
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 4 Inglés: 4 Portugués: 10 Ruso: 0
acostubrar 1
acostumabrado 1
acostumbrada 3
acostumbrado 7
acostumbrados 3
acostumbrar 1
acostumbras 1
acustumbrado 1
costumava 1
costumavamos 1
costumbramos 1
acoustic N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acóustic 1
acrano A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acranas 1
acrecentar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acrecentar 1
acreditar V 7
A1: 1 A2: 1 B1: 4 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 7 Ruso: 0
acredita 2
acreditaban 2
acreditar 1
acredité 2
acrescente A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acrescente 1
acrobacia N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
acrobacias 1
action N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
action 1
actitud N 9
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 4 C1: 4
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 5 Ruso: 0
actitud 6
actitudes 3
activamente W 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
activamente 2
activar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
activadno 1
actividad N 101
A1: 15 A2: 45 B1: 15 B2: 23 C1: 3
Árabe: 25 Chino mandarín: 11 Francés: 19 Inglés: 33 Portugués: 12 Ruso: 1
acticidad 1
activedades 1
actividad 30
actividade 1
actividadeds 1
actividades 61
actividados 1
actividads 1
actividaedes 1
atividades 3
activista N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
activista 1
activo A 48
A1: 24 A2: 7 B1: 1 B2: 16 C1: 0
Árabe: 22 Chino mandarín: 2 Francés: 2 Inglés: 4 Portugués: 15 Ruso: 3
activa 30
activas 1
activo 9
activos 6
ACTIVOS 1
ativo 1
acto N 27
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 22 C1: 4
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 20 Ruso: 0
acto 21
actos 4
ato 2
actor N 82
A1: 6 A2: 16 B1: 0 B2: 0 C1: 60
Árabe: 25 Chino mandarín: 2 Francés: 19 Inglés: 21 Portugués: 15 Ruso: 0
actor 35
Actor 1
actora 1
actores 39
Actores 1
actorés 1
actrice 1
actro 1
acturos 1
atrices 1
actriz N 18
A1: 0 A2: 9 B1: 0 B2: 0 C1: 9
Árabe: 4 Chino mandarín: 2 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 5 Ruso: 4
actrice 2
actrices 1
actris 1
actriz 13
actrizes 1
actuación N 6
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 4
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
actuación 6
actual A 19
A1: 2 A2: 5 B1: 2 B2: 8 C1: 2
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 6 Inglés: 0 Portugués: 10 Ruso: 0
actual 14
actuales 5
actualidad N 5
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
actualidad 4
actualidades 1
actualización N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
actualización 1
actualizar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
actualizados 1
actualmente W 68
A1: 18 A2: 15 B1: 13 B2: 19 C1: 3
Árabe: 14 Chino mandarín: 1 Francés: 12 Inglés: 7 Portugués: 34 Ruso: 0
actualamente 1
Actualamente 1
actualemente 1
Actualemente 1
Actualmemte 1
actualmente 31
Actualmente 28
Actuelamente 1
Actuelmente 1
atualmente 2
actuar V 11
A1: 0 A2: 4 B1: 1 B2: 4 C1: 2
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 1
Actua 1
actúa 1
actuada 1
actuado 1
actuan 2
actuar 1
actue 1
Actuo 1
actuó 2
acuático A 4
A1: 1 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
acuáticos 1
aquatico 1
aquaticos 2
acudir V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
acudir 3
acuerdo N 11
A1: 0 A2: 0 B1: 6 B2: 1 C1: 4
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 7 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
accuerdo 1
acuerdo 10
acumular V 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
acumulando 1
acumular 1
acusación N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acusación 1
acusar V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 2 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
acusada 1
acusar 1
acusaría 1
adaptación N 5
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 3 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
adaptacion 1
adaptación 3
adaptaciòn 1
adaptar V 13
A1: 1 A2: 2 B1: 3 B2: 6 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 7 Ruso: 0
adaptada 1
adaptados 1
adaptar 10
adapté 1
adecuadamente W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adecuadamiente 1
adecuado A 19
A1: 1 A2: 1 B1: 8 B2: 7 C1: 2
Árabe: 7 Chino mandarín: 3 Francés: 4 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
adecuada 8
adecuadas 3
adecuado 6
adecuados 2
adecuar V 2
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adecuados 1
adecuo 1
adelantar V 4
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
adelantado 1
adelantados 1
adelantándo 1
adelantar 1
adelante W 10
A1: 3 A2: 4 B1: 1 B2: 2 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
adelante 9
Adelante 1
adelgazar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adegalsé 1
además W 437
A1: 48 A2: 126 B1: 79 B2: 144 C1: 40
Árabe: 137 Chino mandarín: 57 Francés: 43 Inglés: 60 Portugués: 121 Ruso: 19
ademà 1
ademas 45
a demas 1
ade mas 1
adema´s 1
Ademas 61
A demas 1
ADEMAS 1
ádemas 3
adémas 8
Adémas 7
adèmas 1
Adèmas 1
además 80
a demás 2
Además 210
A demás 2
Ade`más 1
ademàs 3
Ademàs 5
Adémos 1
ádmas 1
además_de X 10
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 4 C1: 4
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
además_de 6
Además_de 4
adentrar V 4
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 1 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
adentra 1
adentrar 1
adentre 1
adentré 1
adentro W 19
A1: 1 A2: 1 B1: 4 B2: 6 C1: 7
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 13 Portugués: 5 Ruso: 1
adenetro 1
adentro 15
Adentro 3
a_dentro W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
a_dentro 1
adepto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adeptos 1
adeus I 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adeus 1
adherir V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aderiran 1
haderir 1
adhesivo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adesivos 1
adicción N 13
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 13 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 5 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
addictión 1
adiccion 1
adiccíon 1
adicción 8
adicciones 1
adiciones 1
adición N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
adición 2
adicional A 5
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 4 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
adicional 1
adicionales 4
adicionalmente W 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
Adicionalmente 2
adictivo A 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adictivo 1
adictivos 2
adicto N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adectos 1
adicdor 1
adicto 1
adicto A 5
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 4 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
adicta 1
adictas 2
adicto 1
adictos 1
adiós I 391
A1: 297 A2: 72 B1: 21 B2: 1 C1: 0
Árabe: 224 Chino mandarín: 63 Francés: 28 Inglés: 34 Portugués: 18 Ruso: 24
adiod 1
ADIOOOOOS 1
adios 77
a dios 6
Adios 215
A dios 6
ADIOS 9
A DIOS 1
ádios 2
adíos 1
Adíos 15
A díos 1
adiós 5
Adiós 42
A diós 1
ADIÓS 1
adiòs 3
Adiòs 1
Adios1 1
adois 1
Aidos 1
adivinar V 6
A1: 0 A2: 2 B1: 1 B2: 1 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
adivinar 2
adiviné 1
Adivinen 1
adivino 1
adivínó 1
adjuntar V 3
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
adjunto 3
adjunto A 3
A1: 0 A2: 1 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 1
Adjunta 1
adjuntas 1
adjunto 1
adjunto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Adjunto 1
administario N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
administaria 1
administración N 32
A1: 18 A2: 5 B1: 1 B2: 5 C1: 3
Árabe: 11 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 19 Ruso: 0
admenistracion 1
adminisdracion 1
administracion 5
Administracion 2
administración 12
Administración 4
administraciòn 2
administracìòn 1
administratíon 1
adminitracione 1
Adminstracion 1
aministration 1
administrador N 10
A1: 8 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 7 Ruso: 0
admenistrador 1
administrador 5
administradora 3
Adminitradora 1
administrador A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
administradora 1
administrar V 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
administa 1
administra 1
administrativo A 3
A1: 1 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
administrativa 2
administrativos 1
administrativo N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
administrativa 1
ADMISTRATIVO 1
admirable A 10
A1: 0 A2: 9 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 1
admirable 8
Admirable 1
admirables 1
admiración N 7
A1: 1 A2: 4 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
admiracion 1
admiración 6
admirador N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
admirador 1
admiradora 1
admirador A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
admiradora 1
admirar V 339
A1: 1 A2: 338 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 66 Chino mandarín: 18 Francés: 23 Inglés: 140 Portugués: 84 Ruso: 8
adimiro 2
admiira 1
admio 1
admira 50
admiraba 1
Admiraba 1
admirada 2
admirado 2
admiramos 1
admiran 3
admirando 1
admirar 4
admire 2
Admiré 1
admiro 228
Admiro 31
ADMIRO 1
admiró 2
Admiró 1
admitro 1
Admro 1
amiro 1
dmira 1
admisión N 172
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 171 C1: 0
Árabe: 60 Chino mandarín: 8 Francés: 18 Inglés: 23 Portugués: 59 Ruso: 4
adimicion 1
adimisión 1
admicion 1
admición 2
admiciones 1
admision 16
admisíon 5
admisión 136
Admisión 2
admisiones 3
admissión 3
adñisión 1
admitir V 16
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 16 C1: 0
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 3 Portugués: 7 Ruso: 0
admita 1
admitan 1
admiten 1
admitida 2
admitido 6
admitído 1
admitidos 1
admitiesen 1
admitimos 1
admitó 1
adolecencia N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adolecencia 1
adolecer V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
adolezca 1
adolescencia N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adolescencia 1
adolescente N 10
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 4 C1: 5
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 1
adolecentes 1
adolecientes 1
adolescente 1
adolescentes 6
adolscentes 1
adolescente A 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
adolecentes 1
adolescente 1
adonde W 6
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 4 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
adonde 5
adónde 1
adónde W 3
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
adonde 2
adónde 1
adopción N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
adopción 1
adopt V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
adopted 1
adoptar V 10
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 7 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 2 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
adoptadas 2
adoptado 3
adoptar 1
adoptaron 1
adopte 1
adoptemos 1
adptar 1
adorable A 3
A1: 1 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
adorable 2
adorables 1
adorar V 22
A1: 15 A2: 7 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 9 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 11 Ruso: 0
adora 5
adorada 1
adoran 1
adorando 1
adore 1
adoro 7
Adoro 5
por+eso+adoro 1
adornar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
adorna 1
adquirir V 7
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 4 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
adquieren 1
Adquiero 1
adquilir 1
adquirando 1
adquirí 1
adquirido 1
adquirir 1
adquisición N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
adquisición 1
aduanero N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aduanero 3
adulto N 26
A1: 0 A2: 11 B1: 2 B2: 9 C1: 4
Árabe: 8 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 5 Portugués: 6 Ruso: 4
adoltos 1
adulta 2
adulto 5
adultos 18
adulto A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
adultos 1
adventuroso A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
adventuroso 1
advertir V 5
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 1 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 1
Adverta 1
advertido 1
advertir 2
advierto 1
aérea A 4
A1: 0 A2: 0 B1: 4 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 1
aéra 1
aerea 1
aéria 1
linea+aerea 1
aéreo A 89
A1: 1 A2: 1 B1: 87 B2: 0 C1: 0
Árabe: 29 Chino mandarín: 16 Francés: 10 Inglés: 11 Portugués: 19 Ruso: 4
aerea 11
áerea 1
aérea 68
Aérea 1
aèrea 1
aerea+en 1
aereas 1
aéreos 1
aeria 1
aéria 2
aerias 1
aerobic N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
airobec 1
aeróbic N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aeróbic 1
aerolínea N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
aerolinea 1
aerolinia 1
aeronave N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
aeronaves 2
aeronavegación N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aero navigacion 1
aeroplano N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aeroplano 1
aeroporto N 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
aeroporto 1
AEROPORTO 1
aeropuerto N 125
A1: 7 A2: 22 B1: 92 B2: 4 C1: 0
Árabe: 32 Chino mandarín: 7 Francés: 11 Inglés: 34 Portugués: 38 Ruso: 3
aerepuerto 3
aeropuertas 1
aeropuerto 100
aero puerto 1
aéropuerto 2
aeropuertos 8
aeropueto 1
aeropurto 1
aireporto 1
airepuerte 1
airepuerto 2
airopuerto 1
arepuerto 1
auropuerto 1
l+aeporto 1
aeropueto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aeropueto 1
afán N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
afán 2
afastado A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
afastados 1
afastar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
afasta 1
a_favor W 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 4 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
a_favor 4
a_favor_de X 21
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 16 C1: 3
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 5 Inglés: 6 Portugués: 5 Ruso: 1
a_favor_de 20
a_fovor_de 1
afección N 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
afeccion 1
afection 1
afectar V 67
A1: 0 A2: 1 B1: 3 B2: 58 C1: 5
Árabe: 43 Chino mandarín: 4 Francés: 1 Inglés: 12 Portugués: 7 Ruso: 0
afecta 25
afectada 1
afectadas 1
afectado 1
afectados 2
afectan 11
afectando 3
afectar 13
afectara 1
afectaría 2
afecté 1
afectó 1
affecta 2
affescta 1
aficta 2
afecto A 2
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
afectisimo 1
afecto 1
afecto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
affectos 1
afectuoso A 3
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
afectuosa 1
afectuoso 1
afectuosos 1
afectusoso A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Affectusoso 1
afeitar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
afeitar 1
afeite N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
afeite 1
aferir V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aferir 1
aficción N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aficciones 1
afición N 98
A1: 61 A2: 34 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 50 Chino mandarín: 11 Francés: 2 Inglés: 9 Portugués: 19 Ruso: 7
afciones 1
afecines 1
afecion 1
afficcion 1
afficiones 2
aficcion 1
aficciones 1
aficion 12
afición 4
aficionas 1
aficione 7
aficiones 63
aficiónes 1
aficones 1
afictiones 1
aficionado A 7
A1: 5 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
aficcionada 1
aficcionado 1
aficionada 4
aficionado 1
aficionado N 6
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
aficcionado 1
aficionada 1
aficionado 2
aficionados 2
aficionar V 14
A1: 9 A2: 4 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 8 Ruso: 0
aficcionada 1
Aficiona 1
aficionada 4
aficionado 7
aficione 1
a_fin_de C 4
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 1 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
a_fin_de 3
afin_de 1
a_fin_de_cuentas W 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
a_fin_de_cuentas 1
A_fin_de_cuentas 1
afirmación N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
afirmación 2
afirmar V 10
A1: 0 A2: 4 B1: 1 B2: 5 C1: 0
Árabe: 4 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
afirman 4
afirmar 5
afirmen 1
afirmativo A 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
afirmativa 1
afirmativo 1
afortunadamente W 10
A1: 1 A2: 3 B1: 4 B2: 1 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 4 Portugués: 1 Ruso: 0
afortunadamente 4
Afortunadamente 2
afortunamente 1
Fortunadamente 1
Fortunamente 1
fortunatamente 1
afortunado A 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
afortunada 1
afortunado 1
african-american A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
African-American 1
africano A 4
A1: 1 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
africana 1
africano 2
Africano 1
afrontar V 5
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 5
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
afronta 1
afrontar 4
afuera N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
afeuras 1
fueras 1
afuera W 33
A1: 4 A2: 12 B1: 5 B2: 12 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 3 Francés: 2 Inglés: 21 Portugués: 5 Ruso: 0
afuera 25
a fuera 3
Afuera 1
A FUERA 1
afueras 1
afuero 1
a fuero 1
afueras N 14
A1: 7 A2: 2 B1: 3 B2: 1 C1: 1
Árabe: 5 Chino mandarín: 4 Francés: 3 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
afuera 2
afueras 10
Afueras 1
fueras 1
agarrar V 5
A1: 0 A2: 1 B1: 3 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 1
agaren 1
agaró 1
agarrar 1
agarro 1
agarró 1
agencia N 27
A1: 10 A2: 4 B1: 9 B2: 1 C1: 3
Árabe: 16 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 3 Portugués: 6 Ruso: 0
agancia 1
agencia 22
agencias 4
agency N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
agency+ed 1
agente N 7
A1: 2 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 3
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 4 Portugués: 3 Ruso: 0
agente 4
AGENTE 2
agentes 1
agitación N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agitación 1
agitado A 6
A1: 0 A2: 4 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
agitada 2
agitadas 1
agitado 2
agitados 1
agitar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agita 1
agobiar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agovia 1
agora W 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agora 1
agotamiento N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agotamiento 1
agotar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agotado 1
agraciar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agraciado 1
agradable A 122
A1: 27 A2: 70 B1: 10 B2: 10 C1: 5
Árabe: 56 Chino mandarín: 0 Francés: 24 Inglés: 7 Portugués: 27 Ruso: 8
agrable 1
agradabiles 1
agradable 83
AGRADABLE 3
agradáble 1
agradables 25
agreable 2
agreables 1
agreadable 1
agredable 2
agredables 1
agrodables 1
agradar V 7
A1: 4 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 6 Ruso: 0
agrada 4
agradan 1
agradar 1
agradaria 1
agradável A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agradavel 1
agradecer V 90
A1: 1 A2: 13 B1: 31 B2: 40 C1: 5
Árabe: 23 Chino mandarín: 2 Francés: 20 Inglés: 17 Portugués: 27 Ruso: 1
agradacería 1
agradece 3
agradecer 6
Agradecer 1
agradeceré 1
Agradeceré 1
agradeceria 4
agradecería 2
Agradecería 1
Agradecia 1
agradecía 1
Agradecida 1
agradecido 4
Agradecido 1
agradecidos 2
Agradeciendo 1
Agradeciéndo 1
Agradeco 1
agradesca 1
agradesco 5
agradezco 36
Agradezco 5
agradseco 1
agratezco 1
agredece 1
agredecida 1
agredecio 1
agredesco 1
agredezco 3
agredzco 1
agradecimiento N 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agradecimiento 1
agradicimiento 1
agrado N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agrado 1
agravar V 4
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
agrava 2
agravado 1
agravar 1
agreeable A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
agreable 1
agresión N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agression 1
agresivo A 5
A1: 0 A2: 4 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 2 Ruso: 0
agresiva 3
agresivo 2
agrícola A 2
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agrícola 1
agrícolo 1
agricole A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agricoles 1
agricultura N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agricultura 1
agua N 75
A1: 6 A2: 33 B1: 17 B2: 0 C1: 19
Árabe: 18 Chino mandarín: 8 Francés: 14 Inglés: 23 Portugués: 10 Ruso: 2
agua 67
Agua 1
água 1
aguas 4
aqua 2
aguafiestas N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aguafiestas 1
aguantar V 9
A1: 0 A2: 1 B1: 2 B2: 3 C1: 3
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 2 Ruso: 0
aguantado 1
aguantar 5
aguanto 2
aguenta 1
aguante N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aguante 1
aguardar V 58
A1: 10 A2: 25 B1: 10 B2: 8 C1: 5
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 57 Ruso: 0
aguardando 7
Aguardando 1
aguardar 4
Aguardaré 1
aguardé 1
aguarden 1
aguardo 12
Aguardo 31
aguardo N 4
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
aguardo 4
agudo A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
agudo 1
aguerrar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aguerrar 1
aguileño A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aguileña 1
agujero N 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 4
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
agujero 4
a_gusto W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agusto 1
ah I 28
A1: 13 A2: 11 B1: 3 B2: 1 C1: 0
Árabe: 8 Chino mandarín: 2 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 13 Ruso: 1
ah 4
Ah 22
ahhh 1
ahhhhh 1
ahí W 76
A1: 6 A2: 28 B1: 26 B2: 7 C1: 9
Árabe: 22 Chino mandarín: 6 Francés: 7 Inglés: 4 Portugués: 34 Ruso: 3
ahi 13
Ahi 3
ahí 51
Ahí 6
2
hai 1
ahijado N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
ahijada 1
ahijado 1
Ahmed N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ahmed 1
ahogar V 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ahogar 1
ahogó 1
ahora W 793
A1: 254 A2: 226 B1: 190 B2: 95 C1: 28
Árabe: 168 Chino mandarín: 156 Francés: 96 Inglés: 159 Portugués: 178 Ruso: 36
aahora 1
Ahoha 1
ahola 1
ahora 520
a hora 16
a_hora 1
Ahora 228
A hora 8
AHORA 1
Ahóra 1
ahorita 1
ahorra 2
Ahorra 3
Ajora 1
A ora 1
ha hora 3
Ha hora 1
haora 1
hora 2
ahora_bien C 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
Ahora_bien 2
ahorrar V 11
A1: 0 A2: 1 B1: 5 B2: 2 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 2 Francés: 2 Inglés: 3 Portugués: 2 Ruso: 0
ahorra 1
Ahorraba 1
ahorrado 1
ahorraon 1
ahorrar 4
ahorrasemos 1
ahorró 1
horrar 1
ahorro N 5
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 2
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
ahorras 1
ahorro 2
ahorros 2
ai N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ai 2
W 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ai 1
aikido N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
Aikido 1
ainda W 12
A1: 6 A2: 4 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 12 Ruso: 0
ainda 11
Ainda 1
air N 4
A1: 0 A2: 4 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
air 4
aire N 339
A1: 6 A2: 286 B1: 3 B2: 42 C1: 2
Árabe: 86 Chino mandarín: 45 Francés: 22 Inglés: 88 Portugués: 81 Ruso: 17
aero 1
aire 321
Aire 4
aíre 1
aire+acondicionado 1
aires 6
AIRES 1
airo 4
aislado A 5
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 0 Ruso: 0
aislada 1
aislado 4
aislamiento N 3
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
aislamiento 3
aislar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aisladas 1
ajedrez N 7
A1: 5 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
ajedrez 4
Ajedrez 1
ejadrez 1
jedrez 1
ajo N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ajo 1
ajudar V 4
A1: 1 A2: 0 B1: 2 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
ajuda 1
ajudar 2
ayudar 1
ajustar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
ajustaran 1
ajuste N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
ajusto 1
ala N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
alas 1
a_la_espera_de X 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
a_la_espera_de 1
A_la_espera_de 3
alargar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alargaban 1
alargar 1
a_la_vez W 5
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
a_la_vez 5
albañil N 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
albañil 2
albariño N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
albariños 1
albergar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
albergar 1
albóndiga N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
albóndigas 1
álbum N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
album 1
alça N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
alças 1
alcade N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alcade 1
alcalde N 5
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 1
alcalde 4
Alcalde 1
alcancamiento N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
alcancamiento 1
alcanzable A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alcanzable 1
alcanzar V 10
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 6 C1: 3
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 4 Portugués: 2 Ruso: 0
alcanza 2
alcanzado 2
alcanzar 4
alcanzo 2
alcohol N 13
A1: 3 A2: 6 B1: 0 B2: 4 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 2 Francés: 2 Inglés: 2 Portugués: 5 Ruso: 1
alcohol 8
alcol 1
alcool 3
Alcool 1
al_contrario W 7
A1: 3 A2: 2 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
al_contrario 2
Al_contrario 3
AL_CONTRARIO 1
al_contrário 1
al_corriente W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
al 1
aldea N 7
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 5
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 2
aldea 7
alegrar V 14
A1: 1 A2: 1 B1: 11 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 4 Francés: 4 Inglés: 4 Portugués: 0 Ruso: 0
alegó 1
alegraría 1
alegre 4
alegré 1
alegría 1
alegro 3
allegrados 1
allegro 1
halege 1
alegre A 111
A1: 52 A2: 50 B1: 5 B2: 3 C1: 1
Árabe: 21 Chino mandarín: 22 Francés: 2 Inglés: 7 Portugués: 45 Ruso: 14
alegra 4
alegre 78
ALEGRE 1
alégre 1
alegres 16
alegrie 1
alegro 1
alegrosa 1
algre 2
allegre 3
allegres 1
aregre 2
alegría N 26
A1: 2 A2: 7 B1: 13 B2: 2 C1: 2
Árabe: 6 Chino mandarín: 3 Francés: 7 Inglés: 1 Portugués: 9 Ruso: 0
alegrería 1
alegria 14
alegría 11
alejado A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alejada 1
alejar V 8
A1: 1 A2: 2 B1: 1 B2: 4 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
alejados 1
alejar 4
alejaron 1
Alejas 1
lejada 1
além W 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
Alem 1
alemán N 31
A1: 17 A2: 7 B1: 0 B2: 7 C1: 0
Árabe: 5 Chino mandarín: 5 Francés: 10 Inglés: 0 Portugués: 7 Ruso: 4
alamen 1
Alamen 1
aleman 15
Aleman 4
alemán 8
alemàn 1
alemañ 1
alemán A 11
A1: 4 A2: 6 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 1
aleman 2
alemán 2
alemana 3
Alemanes 1
alemano 1
alemanos 1
Alemas 1
alergia N 4
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 1
alergia 1
alergía 1
alergias 1
alrgía 1
alérgico N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alergica 1
alérgico A 3
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
alergícas 1
alergicos 1
alérgicos 1
alertar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
alertar 1
alfabeto N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
alfabeto 1
al_fin_y_al_cabo W 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
A_el_fin_y_a_el_cabo 1
Al_fin_y_a_el_cabo 1
Al_fin_y_al_cabo 2
alfombra N 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
alfombras 2
al_frente_de X 3
A1: 0 A2: 2 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
a_el_frente_de 2
al_frente_de 1
algarabía N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
algarabia 1
álgebra N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
Álgebra 1
algo W 3
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
algo 3
algodón N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
godon 1
algún D 546
A1: 68 A2: 143 B1: 165 B2: 141 C1: 29
Árabe: 91 Chino mandarín: 48 Francés: 45 Inglés: 94 Portugués: 253 Ruso: 15
agulos 2
aigunas 1
albunas 1
Alga 1
algonas 2
alguanas 1
algum 1
alguma 2
algumas 1
algun 54
Algun 2
algún 26
Algún 1
algùn 1
alguna 65
algúna 1
algunas 196
Algunas 5
algunes 1
alguno 8
algunos 149
Algunos 7
ALGUNOS 1
algúnos 2
alguns 13
alugnos 1
comemos+algunas 1
alguno D 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alguna 1
ali W 3
A1: 1 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ali 2
Ali 1
alí W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alí 1
aliantimante N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aliantimante 1
alienígena N 6
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 6
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
alienígena 2
alienigenas 1
alienígenas 3
alienígena A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
alienígena 1
aliento N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aliento 2
aligátor N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aligator 1
alimentación N 10
A1: 1 A2: 3 B1: 3 B2: 3 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 7 Ruso: 0
aliemtación 1
alimentacion 2
alimentacìon 1
alimentación 5
alimentaciones 1
alimentar V 3
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
alimentar 1
alimentavan 1
alimento 1
alimento N 6
A1: 2 A2: 1 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
alimentos 6
aliquerar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aliquerar 1
aliviar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aliviados 1
aliviando 1
alivio N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alivio 1
allá W 57
A1: 4 A2: 27 B1: 15 B2: 7 C1: 4
Árabe: 4 Chino mandarín: 3 Francés: 4 Inglés: 15 Portugués: 31 Ruso: 0
alla 10
allá 40
Allá 3
allà 2
aya 1
ayá 1
al_lado W 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
al_lado 2
al_lado_de X 29
A1: 6 A2: 15 B1: 6 B2: 2 C1: 0
Árabe: 10 Chino mandarín: 5 Francés: 5 Inglés: 8 Portugués: 1 Ruso: 0
a_lada_de 1
a+lada_de 1
a_lado_de 5
alado_de 5
al_lado_de 16
allado_de 1
allí W 298
A1: 27 A2: 183 B1: 64 B2: 11 C1: 13
Árabe: 102 Chino mandarín: 50 Francés: 17 Inglés: 80 Portugués: 32 Ruso: 17
alí 2
alli 101
Alli 8
ALLI 1
allí 162
Allí 17
allì 4
alló 1
aqllí 1
hallí 1
alma N 10
A1: 2 A2: 3 B1: 0 B2: 1 C1: 4
Árabe: 3 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
alma 9
almas 1
almacén N 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 1
almacenes 1
armazén 1
almeja N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
almeras 1
almendra N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
almendras 1
almendrado A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
almendrados 1
al_menos W 12
A1: 0 A2: 0 B1: 4 B2: 7 C1: 1
Árabe: 6 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 3 Ruso: 0
almenos 1
al_menos 8
Al_minos 1
a_lo_meno 1
a_lo_menos 1
almoçar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
almoçar 1
almoço N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
almozo 1
almohada N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
almohada 1
almorzar V 13
A1: 7 A2: 3 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 8 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
almorsar 1
almorzáis 1
almorzar 3
almorzo 1
almozar 2
almozaré 1
almozarmos 1
almuerzo 2
Almurzo 1
almuerzo N 18
A1: 7 A2: 5 B1: 4 B2: 2 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 13 Ruso: 0
almuerço 1
almuerso 1
almuerzo 14
almuerzos 2
alojamiento N 72
A1: 0 A2: 11 B1: 39 B2: 22 C1: 0
Árabe: 24 Chino mandarín: 10 Francés: 16 Inglés: 8 Portugués: 11 Ruso: 3
aljamiento 1
alojamento 2
alojamiento 63
Alojamiento 1
alojamientos 3
alojemiento 1
aojamientos 1
alojar V 75
A1: 0 A2: 23 B1: 48 B2: 3 C1: 1
Árabe: 35 Chino mandarín: 7 Francés: 16 Inglés: 5 Portugués: 6 Ruso: 6
alajar 1
alogimos 1
aloja 2
alojaba 1
alojabamos 1
alojaban 1
alojada 1
alojamabamos 1
alojamos 10
alojar 43
ALOJAR 1
alojaré 1
alojaron 1
aloje 2
alojé 4
alojes 1
alojo 1
alorjar 1
lojar 1
a_lo_largo_de X 4
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 1 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
a_el_largo_de 1
al_largo_de 1
A_lo_largo_de 2
a_lo_mejor W 7
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 3 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 3 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
Ala_mejor 1
a_lo_mejor 2
alo_mejor 1
A_lo_mejor 3
alpaca N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
alpacas 1
alpargata N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alpargatas 1
al_paso_que C 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
A_el_paso_que 1
alquilar V 52
A1: 1 A2: 17 B1: 21 B2: 10 C1: 3
Árabe: 20 Chino mandarín: 3 Francés: 11 Inglés: 5 Portugués: 9 Ruso: 4
alcilamos 1
alquelar 1
alquiar 1
alquilado 4
alquilamos 2
Alquilamos 1
alquilan 1
Alquilan 1
alquilando 1
alquilar 29
alquilará 1
alquilaro 1
Alquile 1
Alquilé 1
alquillar 1
alquilo 2
alquiló 1
aquila 1
aquillado 1
alquiler N 6
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 2 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
alqelir 1
alquier 1
alquiler 4
alrededor N 18
A1: 1 A2: 7 B1: 5 B2: 5 C1: 0
Árabe: 5 Chino mandarín: 3 Francés: 4 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
alredadores 1
alrededor 8
alrededores 9
alrededor W 16
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 10 C1: 3
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 3 Portugués: 6 Ruso: 0
alrededor 10
al rededor 5
alredor 1
alrededor_de X 18
A1: 1 A2: 4 B1: 2 B2: 9 C1: 2
Árabe: 6 Chino mandarín: 2 Francés: 1 Inglés: 6 Portugués: 2 Ruso: 1
alrededor_de 15
alrederor_de 1
alredetor_de 1
elrededor_de 1
alta N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
alta 3
al_tanto_de X 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
a_el_tanto_de 1
altarquia N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
altarquias 1
Alta_Velocidad_Española Sigla 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
AVE 2
alteración N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alteración 1
alternativa N 7
A1: 0 A2: 0 B1: 4 B2: 2 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 4 Ruso: 0
alternativa 6
alternativas 1
alternativo A 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
alternativa 1
alternativo 1
altez N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
altez 1
altibajo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
altibajos 1
altitud N 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
altitud 1
altituda 1
alto A 591
A1: 316 A2: 196 B1: 18 B2: 15 C1: 46
Árabe: 224 Chino mandarín: 75 Francés: 46 Inglés: 73 Portugués: 141 Ruso: 32
alga 1
alta 284
Alta 1
ALTA 1
alta+de 1
altas 17
altes 1
altísima 1
altisimo 1
altísimo 1
altísimos 1
alto 256
Alto 2
ALTO 2
alton 1
altos 13
atla 1
halta 2
halto 3
TO 1
alto N 3
A1: 2 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
alto 2
altos 1
alto W 3
A1: 1 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
alto 2
ALTO 1
altruismo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
altruismo 1
altura N 19
A1: 14 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 17 Ruso: 0
altura 18
autura+tengo 1
alubia N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Alubia 1
alucinar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
hallucinada 1
alugar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
alugamos 1
alumbrar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
alumbrar 1
alumno N 79
A1: 15 A2: 13 B1: 7 B2: 42 C1: 2
Árabe: 21 Chino mandarín: 3 Francés: 12 Inglés: 6 Portugués: 34 Ruso: 3
alumna 19
Alumna 1
alumno 15
alumnos 38
aluna 1
alunmo 1
aluno 1
alunos 2
aluños 1
alzhéimer N 2
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
alhzaimer 1
Alzaimer 1
ama N 128
A1: 109 A2: 17 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 93 Chino mandarín: 9 Francés: 4 Inglés: 7 Portugués: 14 Ruso: 1
ama 120
Ama 2
AMA 1
áma 1
amas 3
hama 1
amabilidad N 7
A1: 0 A2: 5 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 0 Ruso: 0
amabilidad 5
amabilidades 1
amibilidad 1
amable A 215
A1: 85 A2: 119 B1: 8 B2: 2 C1: 1
Árabe: 85 Chino mandarín: 33 Francés: 10 Inglés: 35 Portugués: 47 Ruso: 5
amabel 2
amable 170
AMABLE 1
AMÁBLE 1
amables 35
ambales 1
amble 4
amqble 1
amado N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
amada 2
amaña N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
amaña 1
amandalynne9489@yahoo.com N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
amandalynne9489@yahoo.com 2
a_manera_de X 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
A_manera_de 1
amanhã W 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
amanhã 1
amante N 7
A1: 2 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
amante 6
amantes 1
amante A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
amante 1
amar V 79
A1: 35 A2: 35 B1: 3 B2: 1 C1: 5
Árabe: 21 Chino mandarín: 11 Francés: 1 Inglés: 22 Portugués: 21 Ruso: 3
ama 18
amaba 4
amada 3
amados 1
amamos 1
aman 1
amar 5
amare 1
amé 1
amo 39
Amo 1
AMO 2
ti+amo 2
amargo A 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
amargo 2
amarillo A 14
A1: 3 A2: 3 B1: 8 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 3 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 5 Ruso: 1
amarilla 2
amarillas 1
amarillo 8
amarillos 2
armarillo 1
amazigh N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Amazigh 1
ambassador N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
ambassador 1
ambición N 5
A1: 0 A2: 4 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 0 Ruso: 0
ambicion 1
ambición 3
ambiciones 1
ambicioso A 7
A1: 2 A2: 1 B1: 0 B2: 2 C1: 2
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
ambiciosa 4
ambicioso 1
ambisioso 1
ambisoso 1
ambiental A 3
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ambiental 2
Ambiental 1
ambiente N 49
A1: 1 A2: 8 B1: 1 B2: 36 C1: 3
Árabe: 11 Chino mandarín: 4 Francés: 2 Inglés: 9 Portugués: 22 Ruso: 1
ambiante 2
AMBIANTE 1
ambiente 29
ambientes 17
ambiguo A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ambiguo 1
ámbito N 8
A1: 1 A2: 0 B1: 1 B2: 5 C1: 1
Árabe: 5 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ambito 3
ámbito 5
ambos D 9
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 2 C1: 4
Árabe: 4 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 1 Ruso: 0
ambas 3
ambos 5
Ambos 1
ambulancia N 2
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
ambulancia 1
ambulancias 1
a_mediados_de W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
en_meados_de 1
améliorer V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ameliorer 1
amenaza N 7
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 4 C1: 3
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 4 Ruso: 0
amenaza 7
amenazar V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
amenaza 1
amenazada 1
amenazado 1
ameno A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ameno 1
a_menudo W 39
A1: 23 A2: 4 B1: 5 B2: 6 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 7 Francés: 19 Inglés: 2 Portugués: 3 Ruso: 5
amenudo 5
a_menudo 21
a+menudo 1
A_menudo 9
a_menúdo 1
a_menuido 1
A_minudo 1
americano A 48
A1: 12 A2: 19 B1: 0 B2: 7 C1: 10
Árabe: 18 Chino mandarín: 2 Francés: 8 Inglés: 14 Portugués: 6 Ruso: 0
america 1
american 1
americana 10
Americana 4
americanas 4
Americanas 2
americano 17
Americano 1
AMERICANO 1
americanos 3
Americanos 1
americans 1
amricana 1
añericana 1
americano N 4
A1: 1 A2: 1 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
americana 1
americanas 1
americanos 2
amical A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
amicales 1
amicalmente W 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Amicalmente 1
amigable A 5
A1: 2 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
amigable 2
amigables 1
amigábles 1
amigante 1
amigo N 2283
A1: 766 A2: 1038 B1: 407 B2: 28 C1: 44
Árabe: 852 Chino mandarín: 235 Francés: 134 Inglés: 477 Portugués: 497 Ruso: 88
agigo 1
agmigas 1
amego 3
amgigas 1
amiga 582
Amiga 15
AMIGA 4
amigar 1
amigas 143
amigas+tuvimos 1
amiggs 1
amigita 1
amigo 495
Amigo 18
AMIGO 7
àmigo 1
amigó 1
amigo+/+a 2
amigoes 1
amigor 1
amigos 968
Amigos 20
AMIGOS 4
amigua 1
amiguita 2
amingo 1
amio 1
amiqa 1
amiqos 1
amogos 2
añigos 1
y+amigas 1
amigo A 14
A1: 3 A2: 8 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 9 Ruso: 0
amiga 5
amigas 5
amigo 2
amigos 2
amiqo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
amiqo 1
amistad N 41
A1: 4 A2: 8 B1: 16 B2: 2 C1: 11
Árabe: 12 Chino mandarín: 5 Francés: 4 Inglés: 8 Portugués: 12 Ruso: 0
amistad 36
AMISTAD 1
amistades 3
amizad 1
amistoso A 3
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
amistoso 2
amitosa 1
amizade N 3
A1: 2 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
amizade 1
amizades 2
amnesia N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 2
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 0 Ruso: 0
amnesia 3
amo N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 1
ama 1
amo 1
amohinar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
amohinar 1
amor N 93
A1: 27 A2: 22 B1: 18 B2: 1 C1: 25
Árabe: 31 Chino mandarín: 3 Francés: 4 Inglés: 29 Portugués: 24 Ruso: 2
amor 81
Amor 4
amór 1
amores 7
amorar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
amoramos 1
amoroso A 6
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 5
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
amorosa 1
amoroso 5
amparar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ampare 1
amplia A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
emplia 1
ampliar V 6
A1: 1 A2: 0 B1: 1 B2: 4 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
ampliar 6
amplificación N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
amplificación 1
amplio A 5
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 1
amplia 1
amplía 1
amplio 2
amplo 1
amueblar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
amueblado 1
añadidura N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
añadidura 1
añadir V 37
A1: 3 A2: 4 B1: 6 B2: 18 C1: 6
Árabe: 5 Chino mandarín: 2 Francés: 5 Inglés: 9 Portugués: 14 Ruso: 2
añadar 1
anade 1
añade 2
añadí 1
añadido 6
anadir 2
añadir 20
Añadir 1
añadirá 1
añadiría 1
Añado 1
analfabetismo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
analfabetismo 1
análise N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
análise 1
analista N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 1
analista 1
Analista 1
analizar V 8
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 3 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 3 Ruso: 0
analicen 1
analisando 1
analisar 1
analizaba 1
analizar 4
anatomía N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anatomia 2
ancestral A 3
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
ancestrales 3
ancho A 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ancha 1
anchas 1
ancho N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anchas 1
ancho 1
anciano N 13
A1: 0 A2: 0 B1: 7 B2: 3 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 6 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 3 Ruso: 0
anciana 2
ancianos 10
asiano 1
anciano A 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ancianas 1
anciano 1
ancien A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ANCIENE 1
and C 13
A1: 4 A2: 5 B1: 4 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 11 Portugués: 0 Ruso: 0
and 13
andalusí A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
andalucí 1
andaluz A 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
andalucia 1
andaluz 1
andamento N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
andamento 1
andar V 95
A1: 29 A2: 33 B1: 28 B2: 3 C1: 2
Árabe: 28 Chino mandarín: 4 Francés: 17 Inglés: 27 Portugués: 18 Ruso: 1
anda 7
andaba 3
andábamos 1
andaban 1
andado 4
andam 1
andamas 1
andamos 3
andandamos 2
Andandamos 1
andando 16
andar 42
ANDAR 2
andaría 1
andas 2
andes 1
ando 3
Ando 2
andó 1
anduve 1
andar N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
andar 2
andén N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
andenes 1
anécdota N 5
A1: 0 A2: 0 B1: 5 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 2 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
anécdota 2
anècdota 1
anécdotas 1
anédoctas 1
anejo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
anejo 1
anel N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
anel 2
anexar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
anexado 1
anexando 1
ángel N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
angel 1
angustia N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
angustia 1
anillo N 4
A1: 1 A2: 0 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 1
anillo 4
ánima N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
anima 1
animación N 3
A1: 1 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
animacion 1
animaciones 1
animation 1
animado A 5
A1: 0 A2: 4 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
animada 4
animado 1
animal N 67
A1: 11 A2: 36 B1: 10 B2: 1 C1: 9
Árabe: 8 Chino mandarín: 6 Francés: 8 Inglés: 24 Portugués: 19 Ruso: 2
animal 12
animales 55
animar V 12
A1: 0 A2: 5 B1: 0 B2: 3 C1: 4
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 2 Portugués: 2 Ruso: 0
anima 3
animada 1
animado 1
animados 1
animar 2
animo 3
animó 1
anímico A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
animico 1
ánimo N 5
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 2 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
animo 3
ánimo 2
aniquilar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
aniquilan 1
Aniquilar 1
aniversario N 4
A1: 3 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
aniversario 2
aniversário 2
ano N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ano 1
año N 3504
A1: 2104 A2: 729 B1: 261 B2: 337 C1: 73
Árabe: 1227 Chino mandarín: 319 Francés: 389 Inglés: 426 Portugués: 1021 Ruso: 122
14+años 1
21+años 1
22+anos 1
23+años 1
30+años 1
59+años 1
66+años 1
1
anio 1
anios 11
anño 1
annos 1
anños 5
anñs 1
ano 44
año 553
aÑo 6
Año 1
AÑO 5
anõ 1
añoa 1
anões 3
añons 1
anos 218
a¨nos 3
aNos 1
ANOS 8
años 2548
aÑos 12
Años 3
AÑOS 19
áños 1
anõs 31
ANÕS 1
años+y 1
ans 2
añs 8
cincuenta_y_cuatro+años 1
cuarenta_y_nueve+años 1
dieciocho+años 1
eño 1
qños 1
añó N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
anos 1
anoche W 8
A1: 1 A2: 3 B1: 3 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 3 Portugués: 1 Ruso: 1
anoche 7
Anoche 1
anochecer V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anochecer 1
a_no_ser_que C 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
a_no_ser_que 1
anotar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anotò 1
ansia N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ansia 1
ansias 1
ansiar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
anseo 1
ansiedad N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ansiedad 2
ansiosamente W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ansiosamente 1
ansioso A 10
A1: 6 A2: 0 B1: 3 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 8 Ruso: 0
anciosa 2
ancioso 2
ansiosa 2
ansioso 3
ansiosos 1
antaño A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ANTAÑAS 1
ante X 6
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
ante 5
Ante 1
anteayer W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anteayer 1
antelación N 5
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 3 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
antelación 5
antemano W 4
A1: 0 A2: 2 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 2
antemano 4
antena N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
antenas 1
anterior A 33
A1: 2 A2: 14 B1: 4 B2: 3 C1: 10
Árabe: 8 Chino mandarín: 3 Francés: 2 Inglés: 8 Portugués: 11 Ruso: 1
anterior 19
anteriora 1
anteriores 13
anteriormente W 7
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 1 C1: 4
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 4 Ruso: 0
anteriormente 7
antes W 317
A1: 57 A2: 93 B1: 96 B2: 39 C1: 32
Árabe: 98 Chino mandarín: 36 Francés: 54 Inglés: 72 Portugués: 45 Ruso: 12
andes 1
Andes 2
ante 2
antes 273
Antes 31
antés 4
Antés 1
Antès 1
dantes 1
nates 1
antes_de X 5
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 4 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 4 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
antes_de 4
Antes_de 1
antes_que_nada W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Antes_que_nada 1
anti A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
antis 1
anticipa V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
antecipa 1
anticipadamente W 3
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
antecipadamente 2
antecipademente 1
anticipar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
anticipadas 1
anticipar 1
anticipo N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
antecipo 1
anticorrupción A 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 2
anticorrupciones 2
antifumador N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anti-fumadores 1
antigir V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
antigido 1
antigo A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
antigas 1
antigua A 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
amtigua 1
antegua 1
antiguamente W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
Antiquamente 1
antiguo A 114
A1: 21 A2: 57 B1: 25 B2: 2 C1: 9
Árabe: 52 Chino mandarín: 9 Francés: 18 Inglés: 10 Portugués: 18 Ruso: 7
antegua 1
antguö 1
antigo 1
antigua 55
antígua 1
antigúa 1
antiguas 13
antigúas 1
antiguo 18
antiguos 18
antíguos 1
antiguous 1
antuguas 1
atiguas 1
anti-inmigración N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anti-inmigración 1
antipático A 13
A1: 6 A2: 5 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 8 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 1 Ruso: 0
antipatica 2
antipaticas 3
antipatico 6
antipático 2
antitabaco A 5
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 5 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
antitabaco 2
anti-tabaco 1
anti-tobaco 2
antitabaquismo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
anti-tabagismo 1
antónimo A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
antónimas 1
antropología N 4
A1: 1 A2: 2 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 1
anthrologia 1
antropolía 1
antropologia 1
Antropología 1
antropólogo N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
antropólogo 2
anual A 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
anual 1
anuales 1
anular V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
anular 1
anunciar V 7
A1: 1 A2: 0 B1: 4 B2: 1 C1: 1
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
annunciar 1
anunciados 1
anuncian 1
anunciar 4
anuncio N 11
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 4 C1: 5
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 4 Portugués: 3 Ruso: 1
anoncio 1
anuncio 1
anuncios 9
aos_poucos W 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
Aos_poucos 1
apagar V 10
A1: 1 A2: 3 B1: 1 B2: 0 C1: 5
Árabe: 4 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 4 Portugués: 0 Ruso: 0
apaagó 1
apaga 2
apagado 2
apagar 1
apagaron 2
apage 1
apago 1
aparato N 14
A1: 3 A2: 0 B1: 2 B2: 3 C1: 6
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 10 Ruso: 0
aparato 8
aparatos 5
apartos 1
aparcamientar V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
aparcamientar 1
aparcamiento N 5
A1: 0 A2: 1 B1: 4 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 2
apacamiento 1
aparcamento 1
aparcamiento 3
aparcar V 4
A1: 0 A2: 1 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 1
aparcado 1
aparcados 1
aparcar 2
aparecer V 33
A1: 1 A2: 5 B1: 15 B2: 2 C1: 10
Árabe: 13 Chino mandarín: 5 Francés: 3 Inglés: 3 Portugués: 6 Ruso: 3
aparece 12
aparecen 4
aparecia 1
aparecido 1
aparecidos 1
apareciendo 1
aparecieron 2
aparecio 1
apareció 6
aparesca 1
aparezcan 2
apereciò 1
aparentar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aparenta 1
apariencia N 3
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
aparencia 1
aparéncia 1
aparencias 1
apartado N 3
A1: 1 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apartado 2
apto. 1
apartamento N 43
A1: 13 A2: 14 B1: 13 B2: 2 C1: 1
Árabe: 9 Chino mandarín: 0 Francés: 4 Inglés: 13 Portugués: 11 Ruso: 6
apartamenta 1
apartamente 1
apartamento 19
apartamentos 3
apartamiento 13
apartamientos 2
appartamento 1
appartemente 1
appartemiento 1
apto 1
apartamiento N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
apartamiento 1
apartar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
apartado 1
aparte X 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aparte 1
aparte W 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Aparte 1
aparte_de X 13
A1: 0 A2: 3 B1: 4 B2: 4 C1: 2
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 6 Ruso: 1
a parte_de 5
aparte_de 5
Aparte_de 3
a_partir_de X 17
A1: 3 A2: 1 B1: 7 B2: 5 C1: 1
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 1 Portugués: 8 Ruso: 0
a_partir_de 10
A_partir_de 6
A_partir_de+esta 1
apasionado A 11
A1: 2 A2: 2 B1: 0 B2: 6 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 2 Portugués: 6 Ruso: 0
apasionada 4
apasionadas 2
apasionado 4
pasionada 1
apasionante A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
pasionante 1
apasionar V 5
A1: 2 A2: 0 B1: 1 B2: 2 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apacionada 1
apasiona 3
apasionada 1
apellidar V 15
A1: 15 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 9 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 4
apelido 1
apelldo 1
Apelledas 1
apellido 10
apilledo 1
appilldo 1
apellido N 57
A1: 37 A2: 4 B1: 11 B2: 2 C1: 3
Árabe: 21 Chino mandarín: 12 Francés: 9 Inglés: 5 Portugués: 7 Ruso: 3
apelido 2
apellida 1
apellido 39
Apellido 2
apellidos 3
apllído 1
appelido 1
appellido 7
appellidos 1
apenas W 16
A1: 3 A2: 3 B1: 1 B2: 3 C1: 6
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 11 Ruso: 1
apenas 14
Apenas 2
aperecer V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aperecía 1
aperfeiçoar V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aperfeiçoar 1
aperitivo N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aperitivos 1
a_pesar C 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
a_pesar 1
a_pesar_de C 35
A1: 2 A2: 10 B1: 3 B2: 13 C1: 7
Árabe: 8 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 8 Portugués: 15 Ruso: 1
Al_pesar_de 1
a_pesar_de 19
a+pesar_de 1
apesar_de 3
A_pesar_de 9
Apesar_de 2
a_pesar_de X 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
a_pesar_de 1
A_pesar_de 1
apestoso A 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
apestoso 2
apetecer V 11
A1: 1 A2: 2 B1: 4 B2: 4 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 4 Inglés: 2 Portugués: 3 Ruso: 0
apatece 1
apetece 7
apetecen 1
apetecer 1
apetecería 1
apimentar V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apimentadas 1
aplicación N 9
A1: 1 A2: 0 B1: 5 B2: 3 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 4 Ruso: 0
aplicación 5
aplicaciones 2
aplicaciónes 1
applicación 1
aplicado A 5
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 4 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
aplicada 5
aplicar V 11
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 9 C1: 2
Árabe: 6 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 2 Ruso: 0
aplica 1
aplicada 2
aplicado 1
aplicar 6
aplique 1
apoderar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apodera 1
apodo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apodo 1
aportación N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aportación 1
aportar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aportado 1
aportaron 1
após W 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
após 1
aposentar V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aposentada 1
aposento N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aposentos 1
apoyar V 22
A1: 0 A2: 4 B1: 1 B2: 14 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 4 Inglés: 10 Portugués: 3 Ruso: 3
apoya 2
apoyado 3
apoyan 3
apoyar 8
apoye 1
apoyen 2
apoyo 3
apoyo N 8
A1: 0 A2: 1 B1: 2 B2: 4 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 4 Portugués: 1 Ruso: 1
apollo 1
apoyo 7
apreciable A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
apreciables 1
apreciación N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
apreciacion 1
apreciador A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apreciadora 1
apreciar V 14
A1: 4 A2: 4 B1: 2 B2: 1 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 6 Portugués: 5 Ruso: 0
aprecia 1
Apreciaba 1
apreciadas 1
apreciado 1
aprecian 1
apreciar 1
apreciaría 1
aprecio 6
aprecionar 1
aprecio N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aprecio 1
aprehender V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aprehender 1
aprender V 258
A1: 52 A2: 68 B1: 25 B2: 107 C1: 6
Árabe: 69 Chino mandarín: 20 Francés: 36 Inglés: 71 Portugués: 53 Ruso: 9
apprender 8
apprendir 1
apprendo 2
aprander 1
apreder 2
aprenda 1
aprende 6
aprendé 3
Aprendé 1
aprendendo 2
aprender 139
aprenderemos 1
aprenderia 1
aprendería 1
aprendi 4
aprendí 19
Aprendí 3
aprendía 1
Aprendía 1
aprendian 1
aprendido 22
aprendiendo 15
aprendieramos 1
aprendimos 2
Aprendimos 1
aprendio 2
aprendío 1
aprendió 3
Aprendió 1
aprendir 1
aprendo 8
Aprendo 2
aprenedo 1
aprendizaje N 12
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 10 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 1 Portugués: 7 Ruso: 0
apentisaje 1
aprendijage 1
aprendizage 2
aprendizaje 7
aprentisaje 1
aprensivo A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apreensiva 1
apresentación N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apresentacíones 1
apresentar V 7
A1: 7 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 7 Ruso: 0
apresentar 5
apresentaré 1
apresentaria 1
apresurar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
apresure 1
apreta N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
apreta 1
apretar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
apretamos 1
aprieto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
qprieto 1
aprimorar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
aprimorar 2
aprobar V 23
A1: 1 A2: 4 B1: 4 B2: 14 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 3 Francés: 6 Inglés: 2 Portugués: 8 Ruso: 1
abrobe 1
aprobada 5
aprobado 5
aprobar 5
aprobarmos 1
aprobé 1
Aprobé 3
aprovada 1
apruebo 1
aprofundar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aprofundar 1
aprofundir 1
aprofundir V 4
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 4 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aprofundir 4
apropiado A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
appropriado 1
apropiar V 4
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 3
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 1 Ruso: 0
apropiada 1
apropiado 3
a_propósito W 6
A1: 1 A2: 2 B1: 2 B2: 0 C1: 1
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
aproposito 1
a_proposito 2
a_propósito 1
Apropósito 1
A_propósoto 1
a_propósito_de X 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
a_proposito_de 1
a_propósito_de 1
A_propósito_de 1
aprovechar V 64
A1: 4 A2: 27 B1: 7 B2: 17 C1: 9
Árabe: 23 Chino mandarín: 1 Francés: 9 Inglés: 5 Portugués: 26 Ruso: 0
aprobecha 1
aprobechamos 1
aprobechando 1
aprobechar 5
aprovecha 2
Aprovecha 1
aprovechado 2
aprovechados 1
aprovechamos 1
aprovéchamos 1
aprovechan 1
aprovechando 3
Aprovechando 2
aprovechar 26
aprovecharía 1
aproveché 1
Aproveché 2
aprovecho 8
Aprovecho 3
aprovitchamos 1
aproveitar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aprovetó 1
aproximadamente W 21
A1: 8 A2: 3 B1: 7 B2: 0 C1: 3
Árabe: 8 Chino mandarín: 1 Francés: 3 Inglés: 6 Portugués: 3 Ruso: 0
approximadamente 1
approximadente 1
approxivamente 1
aproximadamente 10
Aproximadamente 2
aproximatamente 1
aproximente 2
aproxímente 1
aproxivamente 1
aprximadmente 1
aproximar V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 2
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aproxima 1
aproximada 1
aproximo 1
aproximativo A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aproximativo 1
apuntado A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
apuntado 1
apuntar V 7
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 6 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
apontado 1
apontando 1
apunta 1
apuntar 4
apunte N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
apuntos 1
a_punto_de X 12
A1: 1 A2: 0 B1: 7 B2: 2 C1: 2
Árabe: 3 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 4 Portugués: 2 Ruso: 0
al_punto_de 1
A_PONTO_DE 1
a_punto_de 10
apuro N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
apuro 1
aquapark N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
agua parq 1
aquel D 76
A1: 2 A2: 14 B1: 38 B2: 4 C1: 18
Árabe: 18 Chino mandarín: 11 Francés: 5 Inglés: 5 Portugués: 37 Ruso: 0
aquel 26
Aquel 3
aquél 8
aquela 1
Aquelas 1
aquele 1
aquell 1
aquella 26
Aquella 1
aquellá 1
aquellas 4
aquello 1
aquellos 1
Aquelos 1
aquele D 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aquele 1
aquí W 281
A1: 84 A2: 103 B1: 64 B2: 19 C1: 11
Árabe: 82 Chino mandarín: 25 Francés: 19 Inglés: 78 Portugués: 62 Ruso: 15
acqui 2
agui 1
a gui 1
aguí 1
aqi 1
aqii 1
aqui 122
a qui 6
Aqui 12
aquí 110
Aquí 22
Aquì 1
qaui 1
ar N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ares 1
árabe N 72
A1: 55 A2: 4 B1: 0 B2: 12 C1: 1
Árabe: 65 Chino mandarín: 0 Francés: 5 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
arabe 29
Arabe 14
ARABE 2
árabe 9
Árabe 8
àrabe 3
Arábe 2
arabé 2
arabè 1
arabes 1
arebe 1
árabe A 43
A1: 16 A2: 16 B1: 0 B2: 2 C1: 9
Árabe: 39 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
arabe 12
Arabe 2
árabe 10
Árabe 2
arabé 2
arabec 1
arabes 7
árabes 5
arabé´s 1
árabi 1
arabic A 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arabic 1
ARABIC 1
arábico A 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arabica 1
arabico 1
árabo-islámico A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arabo-islamico 1
aragonés A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aragoneses 1
araña N 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
araña 2
arbi N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Arbi 1
arbitrario A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arbitrario 1
árbol N 40
A1: 5 A2: 20 B1: 11 B2: 0 C1: 4
Árabe: 11 Chino mandarín: 7 Francés: 3 Inglés: 11 Portugués: 8 Ruso: 0
abres 1
arbol 1
árbol 4
arból 1
arboles 19
árboles 9
arbóles 1
arbols 1
arbroles 1
arvol 1
harbola 1
arbusto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arbosto 1
arcaico A 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
arcaicas 1
Arcaico 1
architecture N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
architecture 1
archivo N 4
A1: 0 A2: 0 B1: 3 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
archivo 1
archivos 1
arquivo 1
arquivos 1
arco N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arco 2
arcoíris N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arcos irises 1
ardiente A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ardiente 1
área N 30
A1: 7 A2: 8 B1: 1 B2: 14 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 8 Portugués: 20 Ruso: 1
area 11
área 11
àrea 1
areas 3
áreas 4
arena N 7
A1: 1 A2: 4 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
arena 6
ARENA 1
areopuerto N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
areopuerto 1
a_respeito_de X 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
a_respeito_de 1
argelino A 4
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
algelino 1
areglinas 1
Argelina 1
argelino 1
argentino A 16
A1: 7 A2: 0 B1: 2 B2: 5 C1: 2
Árabe: 7 Chino mandarín: 0 Francés: 5 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
argentina 2
argentinas 3
argentino 7
Argentino 2
argentinos 1
argentino+viendo 1
argentino N 3
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
argentinos 3
argumentar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
argumentan 1
argumentar 1
argumentativo A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
argumentativa 1
argumento N 27
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 23 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 11 Portugués: 8 Ruso: 3
argumente 1
argumento 16
argumentos 9
argumientos 1
arivir V 3
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 0 Ruso: 0
arivir 1
arivire 1
Arivire 1
arma N 4
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
arma 1
armas 3
armario N 7
A1: 0 A2: 3 B1: 1 B2: 0 C1: 3
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
armario 6
armoria 1
armenio A 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
armenia 2
armenio N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
armenio 1
Armenio 1
armenios 1
army N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
Army 1
aromático A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aromáticas 1
arqueología N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arqueologia 1
arqueología 2
arqueológico A 3
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
arqueológicas 1
arqueologicos 1
arqueológicos 1
arquiitectura N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
architectura 1
arquitecto N 25
A1: 21 A2: 3 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 8 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 15 Ruso: 1
architecta 1
architecto 3
archticto 1
arcitecto 1
Arcteta 1
arquetica 1
arquicteto 1
arquitecta 4
arquitecto 9
arquiteta 1
artiaueto 1
artitecto 1
arquitector N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arquitector 1
arquitectura N 37
A1: 9 A2: 20 B1: 2 B2: 6 C1: 0
Árabe: 8 Chino mandarín: 0 Francés: 5 Inglés: 4 Portugués: 19 Ruso: 1
architectura 7
Architectura 1
ARCHITECTURO 2
arcitectura 1
arctetura 1
arquitectura 22
Arquitectura 2
arquitetura 1
arrancar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arranca 1
arrastado V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arrastado 1
arrecadar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
arrecadan 1
arreglado A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arreglada 1
arreglar V 23
A1: 1 A2: 3 B1: 11 B2: 2 C1: 6
Árabe: 8 Chino mandarín: 1 Francés: 4 Inglés: 2 Portugués: 8 Ruso: 0
areglado 2
areglais 1
areglar 2
areglara 1
arregla 1
arreglad 1
arregladas 1
arreglado 1
arreglados 1
arreglar 10
arreglo 1
arregrar 1
arrematar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
arremata 1
arrepentimiento N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
arrempentimiento 1
arrepentimiento 1
arrepentir V 9
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 2 C1: 5
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
arepentida 1
arrependienron 1
arrepentido 1
arrepentirá 1
arrepentirán 1
arrepentirás 1
arrepiente 1
arrepientiendo 1
repinto 1
arrepio N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
arrepio 1
arriba W 24
A1: 0 A2: 9 B1: 11 B2: 3 C1: 1
Árabe: 7 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 10 Portugués: 4 Ruso: 0
arriba 22
arribas 1
arriva 1
arriba_de X 3
A1: 0 A2: 2 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
arriba_de 3
arribar V 4
A1: 2 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arribamos 1
arribo 1
arrivar 1
arrivo 1
arriesgado A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
arriesgada 1
arrival N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
arrival 1
arrivar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
arrivaré 1
arrive V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arrive 1
arrogante A 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 3
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 0 Ruso: 0
arrogante 3
arrojar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
arrojámdo 1
arrojando 1
arrollar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
arrollé 1
arroyo N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aroyo 1
arroz N 10
A1: 5 A2: 3 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 2
aroz 1
arroz 8
Arroz 1
arruga N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
arrugas 1
rusgas 1
arruinar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 2
arruinan 2
arte N 87
A1: 29 A2: 35 B1: 4 B2: 8 C1: 11
Árabe: 16 Chino mandarín: 1 Francés: 13 Inglés: 21 Portugués: 34 Ruso: 2
art 2
arte 59
Arte 3
artes 18
Artes 4
arts. 1
artes N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
Artes 1
artesanal A 3
A1: 1 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
artesanales 2
artisanal 1
artesanía N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
artezania 1
atersarnia 1
artesano N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
artesana 1
artículo N 27
A1: 3 A2: 2 B1: 17 B2: 4 C1: 1
Árabe: 15 Chino mandarín: 1 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 8 Ruso: 1
articulo 9
artículo 3
articulos 12
artículos 3
artificial A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
artificiale 1
artificio N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
artifícios 1
artigo N 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
artigo 1
artigos 1
artimaña N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
artimañas 1
artisaria N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
artisarias 1
artista N 23
A1: 6 A2: 12 B1: 1 B2: 2 C1: 2
Árabe: 6 Chino mandarín: 0 Francés: 5 Inglés: 3 Portugués: 9 Ruso: 0
artestas 1
artista 10
artísta 1
artistas 11
artístico A 7
A1: 2 A2: 2 B1: 0 B2: 2 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
artistica 2
artística 3
artistico 1
artísticos 1
asa N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
asa 2
asado N 5
A1: 3 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
asado 2
Asado 1
asados 1
assados 1
asalariado N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
asalariados 1
asalto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
asaltos 1
a_salvo W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
a_salvo 1
asar V 4
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 1
asado 3
asar 1
ascendencia N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
ascendencia 1
ascendencía 1
ascendente A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ascendente 1
ascender V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ascender 1
ascenso N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
acenso 1
ascenso 1
ascensor N 11
A1: 2 A2: 2 B1: 5 B2: 1 C1: 1
Árabe: 5 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
ascensor 8
asencor 1
asensor 1
asensores 1
asco N 4
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
asco 4
asegurar V 17
A1: 0 A2: 3 B1: 2 B2: 6 C1: 6
Árabe: 6 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 7 Ruso: 0
aseguo 1
asegura 2
aseguraba 1
asegurada 1
asegurado 2
aseguran 1
asegurar 3
aseguraron 1
aseguro 5
asentar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
asentó 1
asertividad N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
asertividad 1
asesinar V 7
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 6
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 2 Ruso: 0
asasinado 1
asesinadas 1
asesinan 1
asesinar 3
asesinato 1
asesinato N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 3
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
asesinato 1
asesinatos 1
asisinato 1
asesino N 3
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
asesino 2
assecinos 1
asesino A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
asesino 1
asesor N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
asesora 1
asesorar N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
asesora 1
así W 152
A1: 16 A2: 35 B1: 39 B2: 36 C1: 26
Árabe: 24 Chino mandarín: 13 Francés: 17 Inglés: 26 Portugués: 70 Ruso: 2
asi 37
Asi 3
así 92
Así 15
ASÍ 1
asì 2
Assi 1
assim 1
así C 30
A1: 3 A2: 3 B1: 17 B2: 5 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 7 Inglés: 3 Portugués: 19 Ruso: 0
asi 4
Asi 7
así 7
Así 9
Asì 1
Así+que 1
assi 1
así I 19
A1: 0 A2: 3 B1: 3 B2: 8 C1: 5
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 13 Ruso: 0
asi 1
Asi 2
así 1
Así 15
asiático A 4
A1: 3 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
aisatico 1
asiatica 1
asiáticos 1
Asiatina 1
asiático N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
asiáticos 1
así_como C 43
A1: 10 A2: 8 B1: 8 B2: 12 C1: 5
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 40 Ruso: 0
asi_como 8
así_como 28
Así_como 3
asì_como 1
asì_còmo 2
asin_como 1
así_como W 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
así_como 1
asiduista A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
asiduista 1
asiduo A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
asidua 1
asiento N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
asientos 1
asignatura N 10
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 7 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 7 Ruso: 0
asignatura 3
asignaturas 6
assignaturas 1
asimismo W 10
A1: 0 A2: 1 B1: 2 B2: 5 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 4 Inglés: 0 Portugués: 4 Ruso: 0
Asimisimo 1
asimismo 3
Asimismo 5
assi mismo 1
así_que C 75
A1: 5 A2: 14 B1: 19 B2: 20 C1: 17
Árabe: 26 Chino mandarín: 5 Francés: 7 Inglés: 10 Portugués: 27 Ruso: 0
asi_que 13
Asi_que 6
así_que 41
Así_que 13
ASí_que 1
Así_qué 1
así_que W 5
A1: 0 A2: 1 B1: 3 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
asi_que 1
así_que 2
Así_que 2
asisitir V 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
asisteía 1
asister 1
asistencia N 5
A1: 0 A2: 1 B1: 2 B2: 0 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
asistencia 3
assistencia 2
asistente N 6
A1: 1 A2: 0 B1: 2 B2: 2 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
asistante 1
asistente 4
assisiente 1
asistir V 66
A1: 22 A2: 25 B1: 10 B2: 6 C1: 3
Árabe: 14 Chino mandarín: 0 Francés: 4 Inglés: 22 Portugués: 25 Ruso: 1
asisite 1
asisitr 1
asiste 1
Asiste 1
asistémos 1
asisten 3
asistí 1
Asistí 1
asistida 1
asistido 1
asistimos 4
asistio 1
asistío 2
asistió 2
asistir 27
asisto 1
asitó 3
assistar 1
assiste 1
assistí 1
assistidos 1
assistir 8
assistisem 1
assitir 1
asma N 4
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
asma 4
asociación N 9
A1: 2 A2: 2 B1: 0 B2: 4 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 2 Francés: 4 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
asociacioes 1
asociacion 1
asociación 3
asociaciones 2
asociasion 1
associacìon 1
asociar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
associar 1
asombrar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
asombrada 1
aspecto N 32
A1: 3 A2: 5 B1: 0 B2: 8 C1: 16
Árabe: 10 Chino mandarín: 1 Francés: 5 Inglés: 8 Portugués: 8 Ruso: 0
aspecto 12
aspectos 18
aspetos 2
aspirar V 6
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 4 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aspira 2
aspiran 1
aspirar 2
aspiré 1
aspiratorio A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aspiratorio 1
asqueroso A 3
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 3 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
asqueroso 3
assurance N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
assurances 1
astreal A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
astreal 1
astro N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
astro 1
astrológico A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
astrologicas 1
astronomía N 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 1
astronomia 1
astronomía 1
asumir V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
asuma 1
asumen 1
asumiré 1
asumir N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
asumur 1
asunto N 45
A1: 5 A2: 7 B1: 13 B2: 10 C1: 10
Árabe: 14 Chino mandarín: 4 Francés: 4 Inglés: 3 Portugués: 20 Ruso: 0
assunto 1
assuntos 3
asunto 21
Asunto 9
asuntos 11
asustar V 10
A1: 2 A2: 0 B1: 6 B2: 0 C1: 2
Árabe: 4 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 0
assustada 1
asustada 2
asustado 1
asustar 3
asusté 1
asusto 1
asustó 1
às_vezes W 5
A1: 5 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 5 Ruso: 0
as_vezes 1
às_vezes 4
atacar V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
atacado 1
atacar 2
atañer V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
atañe 1
ataque N 6
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 3 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
atacos 1
ataque 3
ataques 2
atar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atamos 1
atarascar V 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atarascado 1
atardecer N 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atardecer 1
entardecer 1
atarear V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
atareada 1
ataredo 1
atasco N 6
A1: 2 A2: 1 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 1
astacos 1
atasco 2
atascos 3
ataúd N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ataúd 1
ate X 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
ate 1
ATE 1
até X 8
A1: 7 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 7 Ruso: 0
ate 1
Ate 3
até 3
Até 1
atemptar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
atemptí 1
atenção N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ateção 1
atención N 115
A1: 10 A2: 25 B1: 28 B2: 35 C1: 17
Árabe: 15 Chino mandarín: 7 Francés: 12 Inglés: 11 Portugués: 63 Ruso: 7
antencion 1
atecion 1
atencción 1
atencion 16
Atencion 1
atencíon 2
atención 86
a tención 1
Atención 1
atenciones 1
atencioón 1
atensión 1
attencion 2
atención I 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ATENCION 1
Atención 1
atenciosamente W 11
A1: 2 A2: 2 B1: 3 B2: 3 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 10 Ruso: 0
atenciosamente 1
Atenciosamente 9
Atensiosamente 1
atencioso A 5
A1: 0 A2: 4 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
atenciosa 2
atencioso 3
atender V 16
A1: 0 A2: 6 B1: 6 B2: 1 C1: 3
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 3 Portugués: 8 Ruso: 0
atenda 1
atenddar 1
atendemos 1
atender 3
atendida 2
atendido 3
atendió 2
atiende 1
attenda 1
attendimos 1
atendiente N 3
A1: 1 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 3 Ruso: 0
atendiente 2
atendientes 1
atendimento N 7
A1: 0 A2: 4 B1: 2 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 7 Ruso: 0
atendimento 3
atendimiento 3
atendimientos 1
atentamente W 142
A1: 5 A2: 19 B1: 37 B2: 56 C1: 25
Árabe: 66 Chino mandarín: 9 Francés: 20 Inglés: 16 Portugués: 27 Ruso: 4
atenciosamente 1
atentamenta 1
atentamente 54
Atentamente 76
A tentamente 1
atentemente 1
Atentivamente 1
Att. 1
attentamente 1
Attentamente 3
Attentmente 1
ententamente 1
atentar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atentaron 1
atento A 9
A1: 3 A2: 3 B1: 1 B2: 1 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 3 Ruso: 1
atenta 3
atentiva 1
atentivo 1
Atento 1
atentos 2
Atentos 1
atenuar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
atenuarían 1
aterrizar V 4
A1: 0 A2: 1 B1: 3 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
aterreze 1
aterrice 1
aterrizó 1
atterizé 1
atestación N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
atestación 1
atiborrar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
atiborrada 1
ático N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ático 1
a_tiempo W 9
A1: 5 A2: 1 B1: 2 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 3 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
a_tiempo 8
A_TIEMPO 1
atingir V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atingir 1
atirar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
atirar 1
atlántico A 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
Atlantica 1
Atlantícá 1
atleta N 6
A1: 1 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 3
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 5 Portugués: 1 Ruso: 0
atleta 3
atletas 3
atlético A 14
A1: 3 A2: 9 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 7 Portugués: 4 Ruso: 0
atletica 3
atlética 2
atletico 3
atlético 6
atletismo N 3
A1: 2 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
athletismo 1
atletismo 1
Atletismo 1
ATM Sigla 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
ATM 1
atmosfera N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atmosfera 1
atmósfera N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atmósfera 1
ato N 6
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 6 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 6 Ruso: 0
ato 6
atormentar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
atormenta 2
atracción N 4
A1: 1 A2: 2 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
atracciones 2
attraciones 1
attractiones 1
atractivo A 11
A1: 1 A2: 9 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 6 Chino mandarín: 3 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 2
atractiva 6
atractivo 1
atractivos 1
atratica 1
attractiva 2
atraer V 9
A1: 0 A2: 3 B1: 0 B2: 4 C1: 2
Árabe: 4 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
atrae 5
atraen 1
atraer 1
atraido 1
atrayer 1
atrapar V 4
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 0
atrapada 2
atrapado 1
atrapar 1
atrás W 7
A1: 0 A2: 2 B1: 3 B2: 1 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 1 Ruso: 1
atras 5
atrás 2
atrasar V 9
A1: 6 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 8 Ruso: 0
atrasada 1
atrasado 3
atrasar 2
atrasé 1
atrasó 1
atraze 1
atraso N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atraso 1
a_través X 7
A1: 0 A2: 1 B1: 3 B2: 1 C1: 2
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
atraves 1
A_traves 1
a_través 4
a_travès 1
atravesar V 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
atravesamos 1
atravesando 1
a_través_de X 33
A1: 1 A2: 4 B1: 9 B2: 14 C1: 5
Árabe: 3 Chino mandarín: 4 Francés: 2 Inglés: 6 Portugués: 17 Ruso: 1
a_traves_de 3
atraves_de 5
Atraves_de 1
a_tráves_de 1
a_través_de 13
através_de 5
Através_de 1
a_travès_de 1
a_travez_de 1
traves_de 1
través_de 1
atrever V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
atravía 1
atreve 1
atrevió 1
atrevido A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
atrevidas 1
atroz A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
atroz 1
att Sigla 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
att 1
atualmente W 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
atualmente 1
Atualmente 1
atún N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
atún 2
aucun D 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aucun 1
audaz A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
audaz 1
audiencia N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
audiencias 1
audiovisual A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
audiovisual 1
auditivo A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
auditiva 1
auditoría N 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
Auditoría 2
aula N 10
A1: 2 A2: 1 B1: 3 B2: 2 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 2 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 5 Ruso: 0
aula 7
aulas 2
hacer+aulas 1
aumentar V 26
A1: 1 A2: 0 B1: 2 B2: 22 C1: 1
Árabe: 9 Chino mandarín: 3 Francés: 3 Inglés: 3 Portugués: 8 Ruso: 0
acumenta 1
amentar 1
aumantan 1
aumenta 7
aumentaba 1
aumentado 5
aumentan 1
aumentando 1
aumentar 5
aumentaría 1
aumentó 2
aumento N 7
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 5 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 4 Ruso: 0
aumento 7
aun W 23
A1: 2 A2: 11 B1: 4 B2: 5 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 3 Portugués: 15 Ruso: 1
au 1
aun 8
Aun 2
aún 10
Aún 2
aun C 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
Aun 1
aún W 63
A1: 7 A2: 14 B1: 13 B2: 18 C1: 11
Árabe: 10 Chino mandarín: 2 Francés: 1 Inglés: 9 Portugués: 41 Ruso: 0
aun 14
Aun 6
aún 36
Aún 6
uan 1
aunque C 155
A1: 9 A2: 38 B1: 23 B2: 61 C1: 24
Árabe: 34 Chino mandarín: 24 Francés: 17 Inglés: 36 Portugués: 41 Ruso: 3
ainque 1
anque 1
Anque 2
aunque 81
Aunque 62
aúnque 3
Aúnque 2
aunqué 1
Aunqué 1
auque 1
ausencia N 5
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 2 C1: 2
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
ausencia 5
ausentar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ausentar 1
ausenté 1
austeridad N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
austeridad 1
australiano N 3
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 2
australiano 1
australianos 2
australiano A 2
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
australiano 1
australianos 1
austríaco A 2
A1: 1 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
austríaca 1
austriaco 1
auténtico A 7
A1: 0 A2: 2 B1: 1 B2: 1 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 2 Inglés: 2 Portugués: 2 Ruso: 0
auténtica 4
autentico 3
autista A 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
AUTISTA 1
auto N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
auto 1
autoafirmación N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
autoafirmación 1
autobiografía N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
autobiografia 1
autobús N 61
A1: 7 A2: 16 B1: 30 B2: 6 C1: 2
Árabe: 17 Chino mandarín: 7 Francés: 5 Inglés: 14 Portugués: 16 Ruso: 2
autobus 30
autóbus 1
autobús 23
autobuses 3
aútobuses 1
autobúses 1
autubus 1
autubús 1
automáticamente W 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
automáticamente 1
automático A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
automatica 1
automotivar V 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
automotivado 1
autónomo A 2
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
autónoma 2
autopista N 3
A1: 0 A2: 1 B1: 1 B2: 1 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
autopista 3
autor N 18
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 14 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 4 Inglés: 5 Portugués: 6 Ruso: 1
autor 3
autora 1
autores 14
autoría N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
autoría 1
autoridad N 9
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 7 C1: 1
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 2 Ruso: 0
autoridad 1
autoridades 8
autoritario A 2
A1: 2 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
autoritaria 1
autoritario 1
autorización N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
autorización 1
autorizar V 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
autorizado 2
availabilidad N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
availabilidad 1
available A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
available 1
avance N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 1 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
avanzo 1
avanzado A 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 2 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 2 Ruso: 0
avanzado 2
avanzar V 6
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 5 C1: 0
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
avance 1
avanzadas 1
avanzado 1
avanzar 3
a_veces W 124
A1: 51 A2: 44 B1: 10 B2: 12 C1: 7
Árabe: 29 Chino mandarín: 25 Francés: 8 Inglés: 28 Portugués: 24 Ruso: 10
as_veces 6
As_veces 2
avaces 1
a_vaces 1
aveces 8
a_veces 72
a+veces 1
Aveces 1
A_veces 28
a_veses 1
A_veses 1
a_vezes 1
a_vezez 1
a_veces X 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
a_vecez 1
avellana N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
avellana 1
avenida N 3
A1: 1 A2: 1 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 2
avenida 1
avenidas 2
aventura N 35
A1: 12 A2: 13 B1: 6 B2: 0 C1: 4
Árabe: 18 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 7 Portugués: 9 Ruso: 1
adventura 1
adventuras 1
aventura 20
AVENTURA 2
aventuras 11
aventurero A 3
A1: 1 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
aventureras 1
aventurero 2
aventurero N 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
aventurero 1
aventuroso A 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 1
aventurosa 1
avergonzar V 7
A1: 0 A2: 0 B1: 6 B2: 0 C1: 1
Árabe: 2 Chino mandarín: 1 Francés: 1 Inglés: 2 Portugués: 1 Ruso: 0
Avergonada 1
avergoncé 1
avergonzada 4
avergonzar 1
avería N 4
A1: 2 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 1 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
averia 3
avería 1
averiar V 3
A1: 0 A2: 0 B1: 2 B2: 0 C1: 1
Árabe: 3 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
averigado 1
averio 2
averiguar V 4
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 1 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 2 Ruso: 0
averiguar 4
aviar V 1
A1: 0 A2: 1 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
aviaremos 1
avión N 181
A1: 13 A2: 24 B1: 138 B2: 5 C1: 1
Árabe: 42 Chino mandarín: 46 Francés: 14 Inglés: 48 Portugués: 22 Ruso: 9
aavión 1
avion 48
avíon 4
avión 111
aviòn 3
avioñ 1
aviones 11
aviónes 1
l+avion 1
avisar V 21
A1: 5 A2: 3 B1: 8 B2: 3 C1: 2
Árabe: 5 Chino mandarín: 0 Francés: 3 Inglés: 9 Portugués: 4 Ruso: 0
adviso 1
avisa 2
avisá 1
avisad 1
avisando 2
avisar 5
avisára 1
avisaría 1
avisarían 2
avisen 2
aviso 3
aviso N 5
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 1 C1: 3
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 2 Ruso: 0
aviso 4
avisos 1
avocat N 1
A1: 1 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
avocat 1
ay I 4
A1: 1 A2: 1 B1: 2 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 1 Francés: 0 Inglés: 2 Portugués: 0 Ruso: 0
Aii 1
Ay 2
hay 1
ayer W 55
A1: 11 A2: 20 B1: 17 B2: 1 C1: 6
Árabe: 7 Chino mandarín: 4 Francés: 6 Inglés: 16 Portugués: 14 Ruso: 8
aye 1
Aye 1
ayer 30
Ayer 22
Ayér 1
ayuda N 175
A1: 2 A2: 36 B1: 99 B2: 26 C1: 12
Árabe: 56 Chino mandarín: 23 Francés: 15 Inglés: 40 Portugués: 32 Ruso: 9
aiuda 2
auyda 1
auydo 1
ayda 1
ayoda 2
ayuda 159
ayudas 4
ayudo 5
ayudable A 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 0 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 1 Portugués: 0 Ruso: 0
ayudable 1
ayudamiento N 1
A1: 0 A2: 0 B1: 1 B2: 0 C1: 0
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ayudamiento 1
ayudante N 2
A1: 0 A2: 0 B1: 0 B2: 0 C1: 2
Árabe: 1 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 1 Ruso: 0
ayudante 2
ayudante A 2
A1: 0 A2: 2 B1: 0 B2: 0 C1: 0
Árabe: 2 Chino mandarín: 0 Francés: 0 Inglés: 0 Portugués: 0 Ruso: 0
ayudante 1
ayudantes 1
ayudar V 470
A1: 38 A2: 171 B1: 197 B2: 45 C1: 19
Árabe: 149 Chino mandarín: 53 Francés: 33 Inglés: 129 Portugués: 80 Ruso: 26
ahudar 1
aiudado 1
aiudar 1
ajuda 3
ajudar 5
ajudó 1
Auda 1
audar 1
auyda 1
auydaba 1
auydar 2
auydría 1
auyudar 1
Ayada 1
aydar 6
Ayduna 1
ayoda 1
ayodar 2
ayoudamos